Projekt Zdrava šola

Naša šola tudi v letošnjem šolskem letu ostaja vključena v Slovensko mrežo zdravih šol, pod okriljem Evropske mreže zdravih šol.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na aktualne težave v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Rdeča nit zdravih šol ostaja gibanje, prehrana in duševno zdravje kot pomemben dejavnik na poti do zdravja nasploh.

Cilji Zdravih šol:
– aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli,
– skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci,
– potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem,
– vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude,
– izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja,
– skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo,
– skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo,
– aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev,
– upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje,
– upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu,
– sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov,
– vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt.

Več si lahko preberete na povezavi: https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

Rdeča nit šolskega leta 2023/204 je slogan Lepa beseda lepe odnose najde.

Vodja projekta na šoli v šolskem letu 2023/2024 je ga. Jana Golob.

S strani koordinatorke ge. Ingrid Markočič Tadič smo prejeli nekaj koristnih informacij, ki vam jih rade volje posredujemo!

    1. Telesna dejavnost v času širjenja Covid 19 je bila objavljena, link https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-telesne-dejavnosti-novi-koronavirus-sars-cov-2 Priporočila so namenjena tako odraslim kot tudi otrokom.
    2. Kako obvladati stres in duševno stisko v času širjenja Covid 19 https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid
    3. Kako se z otroki pogovarjati o koronavirusu  https://www.nijz.si/sl/kako-se-pogovarjati-z-otroki-o-koronavirusu-sars-cov-2-covid-19

Smo v času, ki predstavlja izziv za vse nas, tudi za mladostnike in njihove starše. Posebej še zdaj, ko se približuje tudi zaključek šolskega leta, ki marsikomu predstavlja močan vir stresa, skrbi in obremenitev. Zato smo pripravili nekaj gradiv, ki so uporabna in lahko v pomoč mladostnikom (od 11 let dalje) za samopomoč ter v oporo njihovim staršem pri pogovorih in ravnanjih.

Gradivo:

1) Slabemu počutju sem kos

2) Kako lahko starši pomagamo mladostnikom v stiski

3) Nasveti za mlade

4) Nasveti za starše

5) Tehnike sproščanja

Priloženi sta še 2 zanimivi gradivi:

1) glede priporočil za zaslone za učitelje in starše in

2) preveden priročnik o nazaj v šolo po covidu za učitelje (prevedli na RKS) 

 

Slovenska zakonodaja predvideva ničelno toleranco do nasilja v družini, pa vendar se včasih ujamemo v trenutku, ki si ga niti ne znamo razložiti.

S strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo prejeli zgibanko, ki je lahko vsem nam v pomoč.

ZGIBANKA

Dostopnost