Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.os-franaerjavca.si. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.os-franaerjavca.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine Osnovne šole Frana Erjavca nova Gorica.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani šole so informativne narave. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica se bo trudila za optimalno delovanje spletne strani,  vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in zagotovil za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost. Niti osnovna šola, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Osnova šola Frana Erjavca nova Gorica tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Na šoli se bomo trudili za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzemamo nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Osnova šola lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Osnova šola Frana Erjavca Nova Gorica ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost osnove šole za vse primere izključena. To pravno obvestilo lahko osnova šola kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

Dostopnost