Interna pravila, pravilniki

Izbirni predmeti

Kratek opis izbirnih predmetov
Prijavnice za šolsko leto 2020/2021 bodo objavljene v mesecu maju.

Izbirni predmet v 1. razredu

 

Izbirni predmeti

Javne listine

Vloga za izdajo dvojnika javnih listin

Vloga za izdajo potrdila o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti

(če učenec ne prejme spričevala in ne bo zaključil osnovnošolskega šolanja na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica)

Splošni akti zavoda – 2. del

Splošni akti zavoda – 2. del so vezani na posamezno šolsko leto oziroma letno poročilo na preteklo leto.

Letni delovni načrt za šolsko leto

Finančni načrt

Program dela, Kadrovski načrt

Letno poročilo