Projekt Šolska shema

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah, kot je tudi naša osnovna šola.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Evropska unija državam članicam namenja določeno finančno pomoč za razdeljevanje sadja in zelenjave, pri tem ima prednost sveže sadje in zelenjava, dodatno pa je lahko v manjšini tudi predelano (suho sadje).

Na šoli se izvajajo obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi, ki povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Več si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

Organizatorka šolske prehrane je ga. Andreja Glavan Podbršček. 

Dostopnost