Vpis v srednjo šolo

Spletni naslovi s koristnimi informacijami za vpis v srednjo šolo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si
Zavod RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si
Zavod RS za šolstvo: www.zrss.si
Deficitarni poklici v regiji: www.iskanipoklici.net
Center RS za poklicno izobraževanje:
www.cpi.si
Spletni servis za poklicno izobraževanje: www.mojaizbira.si
Informacije o štipendijah: www.sklad-kadri.si
Epoštni naslovi svetovalnih delavcev srednji šol v Sloveniji: seznam 

Rokovnik za vpis učencev v srednje šole za šolsko leto 2023/2024

 

Datum

Aktivnost

Januar 2023

 

Individualni razgovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja v šolski svetovalni službi.

 

do 15. 2. 2023

 

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje.

 

17. in 18. 2. 2023

 

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

 

do 2. 3. 2023

 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športna Gimnazija.

 

med 10. in 20. 3. 2023

 

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije.

 

 

do 27. 3. 2023

 

Posredovanje potrdil srednjih šol o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti

do 3. 4. 2023

 

Oddaja prijavnic za vpis v srednje šole in dijaške domove

 

 

7. 4. 2023

 

Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole – Internet

do 24. 4. 2023

 

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole

 

od 4. 5. 2023

do 10. 5. 2023

 

Nacionalno preverjanje znanja  (slovenščina – 4. 5. 2023, matematika – 8. 5. 2023, glasbena umetnost – 10. 5. 2022)

 

24. 5. 2023

 

Javna objava šol, ki bodo omejile vpis – Internet

 

do 29. 5. 2023

Obveščanje učencev o omejitvah vpisa

V primeru omejitve so najpomembnejši kriterij zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pretvorjene v točke. Če se v izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev.

15. 6. 2023

 

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda.

 

 

med 16. in 21. 6. 2023

 

 

Vpis v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka.

 

Za več informacij lahko povprašate v šolski svetovalni službi (ga. Vanja Kotar).

Razpored informativnih dnevov: prenesite dokument DNEVI ODPRTIH VRAT

 

V mesecu januarju, ministrstvo, pristojno za izobraževanje, pripravi in objavim razpis za vpis učencev v srednje šole in dijaške domove. Učenci se morajo do določenega roka prijaviti za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program. Na naši šoli poteka vpis s pomočjo šolske svetovalne službe, ki za učence, katerih starši so podali privolitev (podpis soglasja “GDPR”), tudi odda izpolnjene prijavnice na posamezno srednjo šolo.

Odprite dokument: POVEZAVA

Razpis med drugim vključuje:

– razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter gimnazij,

– informacije o vsebini prilog in informativnem dnevu,

– merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.

– razpis za sprejem učencev v dijaške domove.

Objavljamo povezavo na evidenco srednjih šol v Republiki Sloveniji: EVIDENCA ZAVODOV IN PROGRAMOV

S  klikom na posamezno srednjo šolo boste prejeli podrobnejše informacije o zavodu in programih oziroma smereh, ki se v določenem šolskem letu izvajajo, prav tako pa tudi povezavo do spletnega mesta izbrane šole.

Razpis za vpis v dijaške domove: odprite dokument RAZPIS

Dostopnost