Druge oblike pomoči

Preživninski sklad Republike Slovenije (telefon 080 14 14) zagotavlja financiranje izplačila nadomestila preživnin tistim otrokom, ki jim pripada preživnina, vendar je preživninski zavezanec ne plačuje.

Poleg Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in Centra za socialno delo, vam lahko v stiski pomagata Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas. Za pomoč v hrani in obleki se lahko obrnete na najbližje območno združenje Rdečega križa Slovenije in na župnijske Karitas.

Ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev ste lahko upravičeni tudi do pravice do varstvenega dodatka, subvencije najemnine,  pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika. Več si lahko preberete tukaj.

Dostopnost