Zaposleni v šolskem letu 2023/2024

Razredniki in učitelji v oddelku podaljšanega bivanja

Razred Razrednik PB
1. A Valentina Kobal, vzgojiteljica Tina Mozetič Mateja Ferfolja
1. B Tjaša Colja Zorzut, vzgojiteljica Neva Leban Anita Klanjšček
1. C Veronika Šinigoj, druga učiteljica Andreja Zega Sara Pahor
1. D Kaja Stubelj, vzgojiteljica Milojka Skrt mag. Aleksandra Matjac
2. A Jana Golob Tatjana Šuligoj
2. B Andreja Berlot Koncut Jožica Rebec
2. C Erika Velišček Polonca Kovačič
3. A Marica Faletič Mihaela Mendelski Bratkovič, Sara Skočir
3. B Polona Žerovec Mihaela Mendelski Bratkovič
3. C Andrea Štanta Sara Skočir
4. A Irena Albreht Dolores Štrukelj
4. B Urška Mačus Nina Martelanc
4. C Urška Leban Vilma Seražin Brus
5. A Barbara Filej Nika Fortin
5. B Katarina Kete Tea Bevk
5. C Vanja Rušt Otrin Katarina, Dominika Prijatelj
6. A Laura Winkler Klanjšček
6. B Polona Završnik
6. C Tanja Vidmar
7. A Dominika Prijatelj
7. B Mihaela Mendelski Bratkovič
7. C Gordana Štucin
7. D Patricija Logar Cvetrežnik  
8. A Barbara Trampuž
8. B Valentina Batagelj
8. C Aljaž Dolgan
9. A Barbara Arčon
9. B Simon Kragelj
9. C Klemen Leban

 

Vodstvo, drugi strokovni delavci, administrativno-tehnično osebje:

Ime in priimek

Delovno mesto

MAG. LARA BRUN

RAVNATELJICA

TANJA DEBENJAK

POMOČNICA RAVNATELJICE

ANDREJA GLAVAN PODBRŠČEK

POMOČNICA RAVNATELJICE

MILAN PODBRŠČEK

RAČUNALNIKAR, ORG. INFO. DEJAVNOSTI

TOMI MAMIČ

RAČUNALNIKAR, ORG. INFO. DEJAVNOSTI

VANJA KOTAR

SVETOVALNA DELAVKA

PETRA VERDERBER SKUBIN

SVETOVALNA DELAVKA

TAMARA ČERNUTA

KNJIŽNIČARKA

KATJA PETELIN ŠULIGOJ

RAČUNOVODJA

NATAŠA PENKO

POSLOVNI SEKRETAR

MATEJA KOMPARA

KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR

TANJA ČUBEJ

KUHARICA

ZDRAVKA SAVIĆ

KUHARICA

MILOŠ MATTIAZZI

HIŠNIK

UROŠ HUMAR

HIŠNIK, ČISTILEC

ALENKA MIŠČIČ

ČISTILKA

ERIKA JERONČIČ

ČISTILKA

KSENIJA HORVAT

ČISTILKA

LJUBICA VRBAN

ČISTILKA

MILKA NOVAKOVIĆ

ČISTILKA

NATAŠA MARKOČIČ

ČISTILKA

RUŽA SIMIĆ

ČISTILKA

Strokovni delavci (abecedni seznam)

PRIIMEK, IME

DELOVNO MESTO

V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Albreht Irena

Učitelj-razrednik

Arčon Barbara

Učitelj-razrednik

Batagelj Valentina

Učitelj-razrednik

Batič Škarabot Mojca

Učitelj

Berlot Koncut Andreja

Učitelj-razrednik

Besednjak Mark

Učitelj

Bevk Tea

Učitelj

Cizej Helena

Učitelj

Colja Zorzut Tjaša

Učitelj-razrednik

Debenjak Nastja

Učitelj

Dolgan Aljaž

Učitelj-razrednik

Faletič Marica

Učitelj-razrednik

Ferfolja Mateja

Učitelj

Filej Barbara

Učitelj-razrednik

Fortin Nika

Učitelj

Golob Jana

Učitelj-razrednik

Kajba Zvonka

Učitelj

Kete Katarina

Učitelj-razrednik

Klanjšček Anita

Učitelj

Kobal Valentina

Učitelj-razrednik

Koncut Žorž Angelika

Učitelj

Kovačič Polonca

Učitelj

Kragelj Simon

Učitelj-razrednik

Lah Darinka

Učitelj

Leban Klemen

Učitelj-razrednik

Leban Neva

Učitelj

Leban Urška

Učitelj-razrednik

Leskovec Manca

Učitelj

Lisjak Marjeta

Učitelj

Logar Cvetrežnik Patricija

Učitelj-razrednik

Mačus Urška

Učitelj-razrednik

Martelanc Nina

Učitelj

Matjac Aleksandra

Učitelj

Mendelski Bratkovič Mihaela

Učitelj-razrednik

Mozetič Tina

Učitelj

Nemec Teja

Učitelj

Otrin Katarina

Učitelj

Pahor Sara

Učitelj

Podbršček Milan

Učitelj

Preradović Dejan

Učitelj

Prijatelj Dominika

Učitelj-razrednik

Rebec Jožica

Učitelj

Rušt Vanja

Učitelj-razrednik

Seražin Brus Vilma

Učitelj

Skočir Sara

Učitelj

Skrt Milojka

Učitelj

Stubelj Kaja

Učitelj-razrednik

Suzić Duška

Učitelj

Šinigoj Veronika

Učitelj-razrednik

Štanta Andrea

Učitelj-razrednik

Štrukelj Dolores

Učitelj

Štucin Gordana

Učitelj-razrednik

Šuligoj Tatjana

Učitelj

Trampuž Barbara

Učitelj-razrednik

Velišček Erika

Učitelj-razrednik

Verderber Skubin Petra

Učitelj

Vidmar Tanja

Učitelj-razrednik

Vukmir Jelena

Učitelj

Winkler Alijana

Učitelj

Winkler Klanjšček Laura

Učitelj-razrednik

Završnik Polona

Učitelj-razrednik

Zega Andreja

Učitelj

Žerovec Polona

Učitelj-razrednik

Žvokelj Primož

Učitelj

 

Dostopnost