Spoštovani starši in zaposleni! Obveščamo vas, da je svet zavoda Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica, ki je dobaviteljica šolskega kosila na naši šoli,  potrdil oziroma sprejel povišanje cen šolske prehrane, ki stopi v veljavo 1. 6. 2022. Zapisnik sveta zavoda Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica je na vpogled v tajništvu šole oziroma na zahtevo kot informacija javnega značaja.  Objavljamo spremenjene cene šolske prehrane:
  • kosilo za učence od 1. do 5. razreda 2,80 evrov, 
  • kosilo za učence od 6. do 9. razreda 3,10 evrov,
  • kosilo za zaposlene 4,50 evre.
Ob tej priložnosti vas želimo prijazno spomniti na dve novosti v šolskem letu 2021/2022: Več o šolski prehrani si lahko preberete na spletni strani šole: http://www.os-franaerjavca.si/ucenci/prehrana/
Dostopnost